Avicel PC 591
INCI: Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum
Applications for :
產品敘述
檔案文件
微晶纖維素及纖維素膠,植物來源增稠劑,懸浮粉體,膚感爽滑,黏度較Avicel PC 612高
產品資訊
品牌 + FMC Bio-Polymer
應用範疇 - 乳液、噴霧乳液、粉底霜、防曬霜、低黏度清潔產品
型態 粉末
天然認證