VEGETOL BIRCH TREE MCF 787 HYDRO
INCI: Propylene Glycol (and) Water (and) Birch Bark Extract
Applications for :
產品敘述
檔案文件
含兒茶單寧、葡萄糖苷、樺木醇苷等成份、具收斂、消毒、治療等功效。
產品資訊
品牌 + Gattefossé
應用範疇 - 添加1-20%適用於乳霜、乳液、化妝水、凝膠
型態 液體
天然認證