VEGETOL MALLOW MCF 784 HYDRO
INCI: Propylene Glycol (and) Water (and) Mallow Extract
Applications for :
產品敘述
檔案文件
含醣醛黏液、單寧、花青素苷(錦葵色素)、具鎮靜、柔軟等功效。
產品資訊
品牌 + Gattefossé
應用範疇 - 添加1-20%適用於乳霜、乳液、化妝水
型態 液體
天然認證