VEGETOL RED GRAPEWINE MCF 1159 HYDRO
INCI: Propylene Glycol (and) Water (and) Grape Leaf Extract
Applications for :
產品敘述
檔案文件
含花青素苷、單寧等成份。具滋養、收斂、消毒等功效。
產品資訊
品牌 + Gattefossé
應用範疇 - 添加1-20%適用於乳霜、乳液、化妝水
型態 液體
天然認證