DS-Ceracare O3S
INCI: Ceramide 3 (and) Hydrogenated Lecithin (and) Glycerin
Applications for :
產品敘述
檔案文件
維持皮膚屏障的水份平衡,強化乾燥肌膚及老化肌膚的屏障功能,老化肌膚的復活;親水性 Ceramide 3 含量: 5%
產品資訊
品牌 + Doosan
應用範疇 - 抗皺、抗老、皮膚保護、異位性及乾燥皮膚保濕產品 建議用量 <10%
型態 淡黃色膠體
天然認證