Pharmaceutical‧Food‧Adjuvant
藥品‧食品‧佐劑
Pharmaceutical ‧ Food ‧ Adjuvant
產品資訊
Mannogem XL Opal
商品名稱
Mannogem XL Opal
化學名稱
D-Mannitol
特性
創新技術的噴霧乾燥甘露醇,具有卓越的可壓片性和黏合性,可提高開發速度、製造效率、產品性能和提升患者滿意度。
相關認證
EP; USP; JP
廠牌
SPI Pharma™
TOP